Cumulatie van (politieke) mandaten

See on Scoop.itBelgische politiek en staatshervorming

Zowel in het politieke discours als in wetenschappelijke studies wordt gewezen op de vervlechting van de overheidsniveaus in België. De cumulatie van politieke mandaten, het combineren van een functie op eenzelfde en/of verschillend beleidsniveau, springt daarbij in het oog (Mény, 1993, 129). Dit fenomeen wordt ook beschouwd als een kenmerk van het Brusselse politieke systeem (Vaesen, 2008, 415 e.v.). Tegelijk vormen deze politieke dubbelmandaten op tijd en stond de inzet van politiek en publiek debat. Doorgaans wordt daarbij gekeken naar de combinatie van de functie van volksvertegenwoordiger met een lokaal (uitvoerend) mandaat. Yves Mény vatte voor de Franse casus treffend een aantal voordelen en nadelen van de cumulatie van mandaten als volgt samen: ‘On le justifie au nom de l’expérience qu’il procure à ceux qui le pratiquent ou de l’efficacité qu’il permet d’obtenir; on le condamne au contraire en dénonçant la concentration du pouvoir qu’il réalise au profit d’élites politiques restreintes'(Mény, 1993, 129).Waarom blijft dit systeem van politieke mandaten verankerd in de Belgische politieke cultuur? Een politiek mandataris kan bogen op verschillende voordelen die dergelijke dubbelmandaten bieden, zoals materiële voordelen, een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de eigen politieke partij, het behoud van verschillende machtsbronnen, toegang tot de besluitvorming en het administratieve apparaat, een voeling houden met de lokale machtsbasis, prestige en maatschappelijke achting vanwege burgers, enzovoort. Verschillende factoren bepalen alvast mee de omvang en schaal van de politieke dubbelmandaten. Het kan gaan om partijgebonden factoren, zoals de houding van de betrokken politieke partij tegenover de rol van parlementsleden en de specifieke visie ten opzichte van een dergelijke mandatencumulatie of nog de lagere stimulans pro cumulatie bij kleinere partijen omwille van het beperkte aantal zetels dat bezet wordt op het lokale echelon. Maar evenzeer spelen individuele, persoonsgebonden elementen en dus de opvattingen en attitudes van de politici zelf een rol. Naast de hogergenoemde concentratie van de macht wordt als keerzijde van de medaille ook gewezen op de grote tijdsbesteding die een lokaal (uitvoerend) mandaat vereist, met repercussies voor het parlementaire werk dat de betrokken mandataris kan verzetten. Bovendien zouden volksvertegenwoordigers met een dergelijk dubbelmandaat zich ook voornamelijk interesseren voor wetgevend werk dat impact heeft op het lokale beleid (cf. Vaesen, 2008, 415-421 voor een oplijsting van de verschillende argumenten). In elk geval is het fenomeen van de politieke dubbelmandaten terug te vinden in alle Belgische assemblees op nationaal niveau en op het echelon van de Gewesten en Gemeenschappen èn kan dit mechanisme bogen op een lange traditie. In de periode 1960-1988 cumuleerde zo ongeveer twee derde van de Belgische volksvertegenwoordigers zijn/haar functie met een lokaal mandaat.

See on www.briobrussel.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s