De sociale zekerheid, de alfa en de omega van de demografische vergrijzing?

Pensioenen zijn uiteraard een stijgende kost in een vergrijzende maatschappij. Repartitie of Kapitalisatie maakt   in   dit   opzicht   geen   verschil.   In   elk   geval  laten  de  groei  van  de  productiviteit  en  van  het  bbp  voldoende  speelruimte  om  deze  kost  te  dragen.  Dit  belet  niet  dat  er  een  grondig  debat  moet  worden gevoerd over de verdere uitbouw van het pensioenstelsel waarbij de draagkracht en  legitimiteit  van  de  sociale  zekerheid  centraal  staan.  Misschien  kan  hier  vertrokken  worden  van  een  basisrecht en een basisinkomen (in feite reeds ingebouwd zowel in het principe van  overlevingspensioenen  als  in  het  principe  van  gelijkgestelde  prestaties  om  de  pensioenloopbaan  op  te  berekenen)  enerzijds  en  een  volwaardig  pensioen  in  een  eerste  pijler  anderzijds?  Het  eerste  maakt  deel  uit  van  het  zorgprincipe  dat  een  moderne  welvaartsmaatschappij  aan  al  haar  burgers  aanbiedt. 

Daarbovenop kan in een eerste pijler een volwaardig pensioen worden opgebouwd via de  arbeidsloopbaan. De sociale zekerheid, in de brede betekenis van het woord  (als alomvattend systeem van alle  aspecten  van  solidariteit  en  bij  uitbreiding  van  herverdeling  van  inkomens )  of  in  haar  meer  beperkte  definitie ([ls  dekking  tegen  de  risico’s  zoals  gedefinieerd  in  de  Conventie  102  van  de  Internationale  Arbeidsorganisatie (IAO) ] heeft een cruciale rol gespeeld in het vergrijzingsproces van onze  bevolking. Ze vormt het basismechanisme dat ervoor gezorgd heeft dat in alle  hooggeïndustrialiseerde landen, na  een  moeilijke startperiode bij het begin van de industrialisatie, alle burgers hebben kunnen meegenieten van hogere overlevingskansen en van een betere  gezondheid.  In  die  zin  vormt  de  sociale  zekerheid  de  alfa  van  de  vergrijzing  van  de  bevolking:  niet  het  ouder worden van de individuele mens, maar het feit dat iedereen die geboren wordt vandaag  aanzienlijk meer kans heeft op een oude dag. De sociale zekerheid vormt het sluitstuk van de  stijgende levensverwachting. Ze zorgt ervoor dat de formidabele wetenschappelijke en  technologische vooruitgang, met name ook in medische knowhow, wordt omgezet in welzijn en  gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Het feit dat de socio-economische ongelijkheid in  levensverwachting  en  vooral  in  gezonde  levensverwachting  nog  steeds  onaanvaardbaar  hoog  is,  doet  niets  af  van  dit  basisgegeven. 

Integendeel,  het  dwingt  ons  om  de  onvolmaaktheden  van  het  systeem  aan  te  pakken  en  het  verder  te  verfijnen.  Het  moet  ons  aansporen  om  uitermate  voorzichtig  om  te  springen met de verworvenheden van het stelsel dat onze ouders en grootouders mee gestalte  hebben gegeven. Meer nog dan veel technische verbeteringen, die zeker nog kunnen worden aangebracht,  is  het  in  die  zin  van  belang  om  het  basisprincipe  van  solidariteit  te  blijven  koesteren  en  door  te  geven  aan  de  jongere  generaties.  Het  is  precies  die  solidariteit  die  de  basis  heeft  gelegd  voor  het succes van de vergrijzing. Het is diezelfde solidariteit die nodig zal zijn om de wereld in de  komende  decennia  leefbaar  te  houden  en  tegelijk  uiteindelijk  de  gehele  mensheid  te  laten  delen  in  het  succes  van  de  vergrijzing.

Source: www.vub.ac.be

"Meer nog dan veel technische verbeteringen, die zeker nog kunnen worden aangebracht,  is  het  in  die  zin  van  belang  om  het  basisprincipe  van  solidariteit  te  blijven  koesteren  en  door  te  geven  aan  de  jongere  generaties.  Het  is  precies  die  solidariteit  die  de  basis  heeft  gelegd  voor  het succes van de vergrijzing. Het is diezelfde solidariteit die nodig zal zijn om de wereld in de  komende  decennia  leefbaar  te  houden  en  tegelijk  uiteindelijk  de  gehele  mensheid  te  laten  delen  in  het  succes  van  de  vergrijzing."

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s