Reactie van het ABVV op de inhoud van de nota van de uittredende informateur

Het ABVV heeft kennis genomen van de nota van de voormalig informateur Bart De Wever. 

 

Naast de keuzes van allianties die de politieke partijen zullen doen – en waaraan het ABVV niet wenst deel te nemen – is de arbeidswereld geïnteresseerd in de socio-economische inhoud van de verschillende programma’s (cf. gemeenschappelijk memorandum ) 

 

De nota van Bart De Wever omvat eigenlijk veel elementen uit het programma van de N-VA (en uit diens ‘Plan V’). 

 

Hoewel de nota met geen woord rept over een indexsprong in 2015 en over de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen, komen toch veel andere maatregelen neer op een bedreiging van de belangen van de werknemers en mensen die een sociale uitkering ontvangen. 

 

Over het luik werkgelegenheid en werkloosheid stelt de nota het volgende voorop: 

Verlenging van de loopbaan; Invoering van de tijdspaarrekening (nvdr: de werknemer moet zelf zijn recht op tijdskrediet, loopbaanonderbreking, aanvullend pensioen of aanvullende werkloosheidsuitkering opbouwen); Meer flexibiliteit; Versterking van de activering van het zoekgedrag van de werkzoekenden gekoppeld aan een onderzoek van de voorwaarden om gemeenschapsdienst in te voeren. 

 

De aantasting van de koopkracht en vrijheid van onderhandelen is flagrant: 

Voortzetting van het loonmatigingsbeleid om de ‘loonkloof’ met zo’n 4% te verminderen (terwijl er zelfs geen sprake is van een loonkloof als je – zoals het eigenlijk hoort – rekening houdt met alle loonsubsidies aan de bedrijven); Hervorming van het indexeringsmechanisme, wat moet toelaten om te komen tot een inspanning gelijk aan wat geleverd wordt op het vlak van de lonen, nl. 4% (wat overeen komt met 2 indexsprongen) en maatregelen om de index aan te passen (hetgeen manipulaties doet vrezen, zoals een gezondheidsindex-bis zonder bijvoorbeeld de energieprijzen; Hervorming van de wet van 1996 om deze dwingender te maken (lees een dwingende loonnorm); Afschaffing van de baremieke evoluties. 

 

Ook de sociale zekerheid wordt aangetast: 

In de uit te voeren besparingsmaatregelen wordt de gezondheidszorg rechtstreeks geviseerd (ter herinnering: in het ‘Plan V’ stelde de N-VA al 2 miljard besparingen op de norm in de gezondheidszorg voor); Het wettelijk pensioen wordt ook bedreigd en dit zowel in de privé- als in de openbare sector en wel op basis van het verslag van de commissie van pensioenexperts (in het ’Plan V’ stelde de N-VA 2,5 miljard besparingen op het vervroegd pensioen voor); De uitkeringen moeten geherwaardeerd worden om het niveau van de armoededrempel (1.000 euro/maand voor een alleenstaande) te bereiken. Dit mag echter geen nieuwe werkloosheidsval doen ontstaan (behoud verschil loon – uitkeringen)…; 

 

 

Naast de besparingen wordt bovendien geen enkele bijkomende inkomsten voorzien om tegemoet te komen aan de begrotingsuitdaging (10 à 13 miljard euro) van de volgende legislatuur. 

 

Het luik fiscaliteit is er vooral op gericht fiscaliteit op arbeid te doen verschuiven naar onrechtstreekse fiscaliteit (btw, accijnzen …), een fiscaliteit dus met een minder groot herverdelend karakter. De nota onderstreept ook dat het kapitaal in ons land al zwaar belast wordt, maar dat toch “overwogen” zal worden om de speculatieve meerwaarden hoger te belasten. 

 

De openbare diensten blijven van hun kant onderworpen aan bijkomende besparingsmaatregelen («”efficiëntie tegen een lagere kostprijs”). Ter herinnering: het ‘Plan V’ van de N-VA voorzag in een besparing op de rug van de openbare diensten van om en bij de 2,4 miljard tegen 2019.  

Source: www.abvv.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s