Langer werken verhoogt de jeugdwerkloosheid

Langer werken zou volgens Pensioenminister Bacquelaine (MR) ook de jongerenwerkloosheid terugdringen. Klopt niet, reageert PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. Met cijfers toont hij aan waarom.  

 

Samenvatting van de studie 

1. Volgens de minister van Pensioenen, Daniël Bacquelaine (MR), zou de plicht tot langer werken leiden tot minder jeugdwerkloosheid: “Dans tous les pays où on part un peu plus tard à la pension, le chômage des jeunes a tendance à diminuer ; c’est le cas des pays scandinaves par exemple”, aldus de minister.

Dat blijkt niet juist te zijn. In Zweden, het land bij uitstek waar deze regering naar verwijst, is de jeugdwerkloosheid sinds de verhoging van de pensioenleeftijd meer dan verdubbeld. Ook in Frankrijk en in Ierland is de jeugdwerkloosheid gestegen na het optrekken van de pensioenleeftijd.

In bepaalde landen zijn meer ouderen en meer jongeren aan het werk, maar de oorzaak ligt niet bij de plicht tot langer werken. De oorzaak ligt bij een globaal hogere werkgelegenheidsgraad, die te maken heeft met investeringen in publieke tewerkstelling (cfr. Denemarken), investeringen in arbeidsduurvermindering met loonsbehoud (cfr. Zweden) en betere vormen van ontslagbescherming (cfr. Nederland, Duitsland en Frankrijk). 

2. De minister van Pensioenen vergist zich niet alleen over het effect van langer werken op de jeugdwerkloosheid. Ook de cijfers die hij aanhaalt over de tewerkstelling van ouderen zijn onjuist. Volgens minister Bacquelaine stoppen we in België gemiddeld op 59 jaar met werken. Dat zou de laagste leeftijd zijn van heel Europa. Van onze bevolking tussen 60 en 64 jaar zou slechts 17 procent aan het werk zijn. In de andere Europese landen zou dat 40 procent zijn.

Deze cijfers zijn onjuist. Volgens de laatste cijfers die België doorgaf aan de Europese Commissie werken mannen in België gemiddeld tot 61,2 jaar en vrouwen gemiddeld tot 61,9 jaar. In Oostenrijk stoppen vrouwen gemiddeld twee en een half jaar vroeger met werken dan in België (op 59,4 jaar). In Frankrijk stoppen mannen gemiddeld één jaar vroeger dan in België (op 60,3 jaar) en vrouwen gemiddeld twee jaar vroeger (op 59,8 jaar). In Luxemburg stoppen mannen gemiddeld drie jaar vroeger dan in België (op 58,1 jaar) en vrouwen bijna vijf jaar vroeger (op 57 jaar). 

Ook de cijfers die de minister aanhaalt over de activiteit van ouderen zijn onjuist. Het cijfer over de activiteitsgraad van ouderen tussen 60 en 64 jaar dat de minister citeert (17 procent), dateert van 2007. In 2013 is maar liefst 22,8 procent van de Belgische bevolking tussen de leeftijd van 60 en 64 jaar actief. Verschillende Europese landen scoren lager. Het Europese gemiddelde ligt op 34,5 procent (EU28), en niet op 40 procent, zoals de minister beweert. Het gemiddelde van het oude Europa (EU18) ligt nog lager, meer bepaald op 33,9 procent. 

3. De rechtse regering lijkt het langer werken kost wat kost te willen verdedigen. Ondanks een stijging van de jeugdwerkloosheid. De vraag is wat daarachter zit. Gaat het louter over de financiering van de pensioenen? Of is er meer aan de hand? 

De drijfveer van de federale regering om ons langer te doen werken betreft niet alleen de financiering van de pensioenen. Het gaat ook over de werkloosheid. Volgens het Federaal Planbureau zullen er 169.000 gepensioneerden bijkomen tegen 2019 en 643.900 tegen 2030. Dat zal zorgen voor een sterke daling van de werkloosheid. Een sterke daling van de werkloosheid kan zorgen voor een opwaartse druk op de lonen en de arbeidsvoorwaarden. Mensen zullen minder snel geneigd zijn om eender welke job te aanvaarden, aan eender welk loon. 

Dat is niet naar de zin van werkgeversorganisaties zoals Voka en het VBO. Zij verkiezen een neerwaartse druk op de lonen. Een stijging van de werkloosheid zal zorgen voor een neerwaartse druk op de lonen. Iedereen twee jaar langer laten werken betekent volgens Patrick Deboosere, demograaf en professor aan de VUB, dat er 300.000 arbeidsplaatsen moeten bijkomen. Hoeveel nieuwe banen wil deze regering scheppen? De plicht tot langer werken, ondanks de 600.000 werklozen die België momenteel telt, vertrekt dan ook van een liberale logica. Het gaat niet alleen over de financiëring van onze pensioenen, maar ook over de neerwaartse druk op onze lonen. 

Een sociale logica zorgt dat ouderen, die opgewerkt zijn, plaats ruimen voor jongeren, die nu geen baan vinden. Dat heeft ook financiële voordelen. De toename van het aantal gepensioneerden wordt dan gecompenseerd door een afname van het aantal werklozen. 

4. Vertrekken van een sociale logica is mogelijk en nodig. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekent jaar op jaar de kost die de vergrijzing met zich mee brengt. Niet alleen de stijgende uitgaven voor de pensioenen en de gezondheidszorg, maar ook de dalende uitgaven voor de werkloosheid, brugpensioenen, kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid worden in rekening gebracht. Indien we alle effecten in rekening brengen, zonder wijziging van de pensioenleeftijd, dan zouden de totale uitgaven voor de sociale zekerheid 4,2 procent extra van het BBP bedragen. Gespreid over 45 jaar is dat ongeveer 0,1 procent of 380 miljoen euro per jaar erbij. Volgens de OESO, het IMF en de Europese Centrale Bank zal onze economie op lange termijn groeien met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Eén vijftiende van die groei volstaat om de kosten van de vergrijzing te dragen. 

5. Langer werken is ondoenbaar, onlogisch en onnodig. Het is ondoenbaar omdat we niet allemaal langer leven en zeker niet in goede gezondheid. Eén op drie zestigers kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Hen verplichten om langer te werken is geen optie. Langer werken is ook onlogisch. België telt nog steeds meer dan 600.000 werklozen. Bompa werkt zich kapot, terwijl kleinzoon hopeloos zoekt naar een job. Langer werken is tot slot onnodig. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen wij in 2060 evenveel betalen voor onze pensioenen als Oostenrijk en Frankrijk nu al betalen. Is dat onhaalbaar? Natuurlijk niet. Het is een kwestie van keuzes in het sociaal en fiscaal beleid. 

Source: pvda.be

See on Scoop.itMijn gazet

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s