Chris Reniers (ACOD): “Ik heb geen alternatief voor staking”

De voorbije weken stonden in het teken van het sociaal overleg. Dat leidde tot een akkoord, dat het ABVV afschoot, daarin gesteund door de ACOD. Waarom was het een onvoldoende? 

Chris Reniers: “Als we een optelsom maken van de maatregelen die de regeringen de voorbije periode doorgevoerd hebben, kunnen we maar tot één vaststelling komen: de besparingen laten zich voornamelijk voelen bij de werknemers – of ze nu werken in de private of de openbare sector. En die maatregelen zijn zeer hard! We spreken over naakte ontslagen, ook in de openbare diensten. Er bestaat in de openbare sector geen mogelijkheid om die mensen elders een nieuwe job te geven en de regeringen willen daar ook geen werk van maken. Ook voor de collega’s die wel hun job behouden, blijven de gevolgen niet uit. Het niet vervangen van vier op de vijf federale ambtenaren maakt dat wie overblijft het niet langer kan bolwerken. Zelfs de ministers van Justitie en Ambtenarenzaken erkennen dat hun departementen niet meer naar behoren kunnen functioneren. Dan moet het toch wel heel erg zijn! En dat heeft niets te maken met de productiviteit van hun personeel, maar wel met het feit dat een werknemer slechts een bepaalde werklast aankan en dat die nu ver overschreden is.” 

Over de pensioenen in de openbare sector had de ACOD een gesprek met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. Wat leverde dat op? 

Chris Reniers: “We hadden gehoopt dat de federale regering oren zou hebben naar onze bezwaren tegen de afbraak van de pensioenen van de openbare sector, zeker over de afschaffing van de diplomabonificatie. Uiteindelijk is het resultaat bijzonder mager. De afschaffing komt er en betekent dat velen niet langer zullen voldoen aan de loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd vertrek. Sommigen zullen tot 7 jaar langer moeten werken om een volledige loopbaan te bereiken. Tegelijk zullen er daardoor minder beschikbare jobs zijn voor jonge gediplomeerden.
We merken nu dat de regering het pensioendossier salamigewijs probeert te behandelen, telkens in het nadeel van de werknemers. De ACOD vraagt net het tegendeel, namelijk dat de regering kiest voor een globale aanpak. Wij willen graag dat de regering eindelijk eens aangeeft wat een redelijk en waardig pensioen is na een volledige loopbaan, wat volgens haar een aanvaardbare pensioenleeftijd is, wat volgens haar zware, belastende, onveilige en risicovolle beroepen in de openbare sector zijn, welke mogelijkheden ze voorziet om vroegtijdig te stoppen met werken en wat haar visie is op de combinatie van werk en gezin.” 

Je verwijt de regeringen een gebrek aan sociaal overleg in de openbare sector? 

Chris Reniers: “De openbare diensten worden getroffen door strenge besparingen in werkings- en investeringsmiddelen. Ambtenaren weten niet wanneer of onder welke voorwaarden ze loopbaanonderbreking kunnen nemen. De zesde staatshervorming zorgt voor een transfer van personeel van het federale naar het Vlaamse niveau, maar de betrokkenen weten niet wanneer ze waar terecht zullen komen en tegen welke voorwaarden. Het is dan ook onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat daarover geen ernstig sociaal overleg plaatsvindt. En het excuus van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput dat zijn kabinet nog niet op kruissnelheid zit, wordt niet langer geaccepteerd!” 

In maart staat er een begrotingscontrole op het programma. Wat verwacht je daarvan? 

Chris Reniers: “Als we de cijfers mogen geloven die de voorbije weken in de media vermeld werden, zal die voor de openbare sector alvast geen goed nieuws in petto hebben. De regering zal wellicht verleid worden om nog harder te besparen op haar openbare diensten. Intussen weigert ze werk te maken van een ‘tax shift’ die via een rechtvaardige belastinginning kan helpen de financiering van de openbare diensten te ondersteunen. 
Laat er geen twijfel over bestaan: een verdere afbraak van de openbare diensten, van de rechten van het statutair en contractueel personeel en van de dienstverlening aan de burger zal door de ACOD onvermijdelijk gevolgd worden door acties. De regeringen hebben een verantwoordelijkheid als werkgever. Ze moeten die verantwoordelijkheid nemen. Een sociale vrede is alleen mogelijk als de werknemers van de openbare diensten op een correcte en rechtvaardige manier behandeld worden!” 

Source: deredactie.be

"de regeringen en overheden zijn slechte werkgevers"

See on Scoop.itDe vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s