“Diversiteit is meer dan multiculturaliteit”

pol de grave is voorzitter van de Commissie Diversiteit van ACOD Onderwijs en organiseert met die commissie op 21 maart 2015 de Internationale Dag tegen Racisme, een studiedag Diversiteit over dit thema. 

Hoe is je syndicaal engagement ontstaan? 

pol de grave: “Veel van mijn familieleden waren actief bij de spoorwegen. Mijn vader was er elektricien en erg begaan met veiligheid op de werkvloer. Bij ons thuis leefden de ideeën van de openbare dienstverlening zeer sterk en je kan zeggen dat ik mijn syndicale reflex van jongs af heb meegekregen. Op mijn zeventiende werd ik lid van de ABVV-kadetten. Na mijn studies Moraalwetenschappen aan de Gentse universiteit scherpte het scholierenprotest tegen de 30 miljard Belgische frank legeraankopen en het studentenprotest tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld naar 10.000 frank mijn politiek bewustzijn aan. In 1980 sloot ik me daarom ook aan bij ACOD Onderwijs in Oost-Vlaanderen.” 

Klom je daarna snel op in de syndicale structuren van de ACOD? 

pol de grave: “Neen, de ware betekenis van syndicaal werk heb ik pas leren kennen toen ik op de luchthaven werkte en – voor BBTK Brussel – deelnam aan de sociale verkiezingen. Nadien keerde ik terug naar het onderwijs en werd ik tot schoolafgevaardigde verkozen. Ik werd toen ook actief in het provinciaal bestuur in Oost-Vlaanderen en in tal van commissies, waaronder de ‘syndicaal-politieke commissie’ en de commissie ‘ICO-intercultureel onderwijs’, de voorganger van de Commissie Diversiteit.” 

Nu ben je voorzitter van die Commissie Diversiteit? Waarom heb je dat mandaat opgenomen? 

pol de grave: “Als je lesgeeft in het beroeps- en deeltijdsonderwijs, kom je in contact met verschillende culturen. Naast activerende werkvormen, heb je nood aan inzicht in de ‘andere’ en in de vele culturen die in een school onder de oppervlakte aanwezig zijn. Je hebt er niet alleen de subculturen van de jongeren, maar ook de verschillende culturele achtergronden die de waarden en normen van vele jongeren bepalen. Het vraagt inzet om hierin een klare kijk te krijgen. 
Ik wil de werking van de commissie verbeteren. Dat betekent in de eerste plaats dat ik het draagvlak bij de leden probeer te versterken. Onze bevindingen worden ook systematisch teruggekoppeld naar het Uitvoerend Bestuur van ACOD Onderwijs. We streven ook naar samenwerking met andere instanties binnen en buiten ACOD en ABVV, van het Vlaamse tot het Europese niveau. We proberen ook op te volgen wat er nog rest van de GOK- en LOP-werking. We verdedigen het inschrijvingsrecht van alle leerlingen, of ze nu uit de migratie afkomstig zijn of niet. Ten slotte willen we onze leden ook gevoelig maken voor racisme, meer bepaald voor racisme op het werk. Daarom organiseren we ieder jaar rond 21 maart een studiedag tegen het racisme. Binnenkort is het trouwens weer zo ver.” 

Waarom telkens rond 21 maart? 

pol de grave: “Die dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. De aanleiding hiervan is een bloedbad dat op 21 maart 1960 aangericht werd in Sharpeville, een zwarte township in Oranje Vrijstaat in Zuid-Afrika. Een menigte had zich verzameld om vreedzaam te demonstreren tegen de Pasjeswet. Deze wet dwong de zwarte bevolking dáár te gaan wonen waar de blanke regering wilde. Gezinnen werden hierdoor uit elkaar gehaald. De politie opende zonder waarschuwing het vuur op de demonstranten. Het werd een bloedbad: 69 mensen, onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, werden doodgeschoten en 180 mensen raakten gewond. Hierop volgde de proclamatie van de noodtoestand en de afkondiging van enkele noodwetten. Op grond hiervan werden op korte tijd meer dan 20.000 mensen opgepakt.” 

Hoe moeten we die term ‘diversiteit’ begrijpen? Heeft het enkel met multiculturaliteit te maken? 

pol de grave: “Diversiteit is meer dan multiculturaliteit. Kijk maar naar de topics van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Daar worden diversiteit en discriminatie behandeld vanuit het perspectief Wonen, Werken, Onderwijs, Internet. Er worden nog andere discriminatiegronden onderscheiden, bijvoorbeeld geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Er is ook aandacht voor migratie, mensenhandel, armoede en het VN-Verdrag rond handicap. Denk bij dat laatste maar aan het M-decreet.
De voorloper van de Commissie Diversiteit was de Commissie Interculturalisme. Die is in 1991 opgericht om te ageren tegen de opkomende verrechtsing in het onderwijs en om het racisme te bestrijden. Het werkveld van die commissie is gaandeweg ruimer geworden, zodat de oorspronkelijke naam niet langer de lading dekte. Zo zijn we tot de naam diversiteit gekomen.” 

Moet een vakbond zich niet in de eerste plaats bezighouden met echte personeelszaken zoals de pensioenen, werkdruk en prestatieregeling? Is diversiteit geen thema voor een politieke partij of voor een andere middenveldbeweging? 

pol de grave: “Destijds heeft de commissie haar nek uitgestoken om de leerkrachten islamitische godsdienst een volwaardig statuut te geven, net zoals de collega’s van een ander levensbeschouwelijk vak. Dat heeft ons toen heel veel leden opgeleverd onder die leerkrachten. Een vakbond moet inderdaad opkomen voor de belangen van het personeel, maar daarnaast moet hij ook strijden voor een verdraagzame samenleving waarin een emancipatorisch onderwijs kinderen opleidt tot volwaardige burgers.” 

Waar staat het Vlaamse onderwijs op het vlak van diversiteit in vergelijking met andere Europese landen? 

pol de grave: “Je kan geen appelen met peren vergelijken. Het Vlaams-Belgisch onderwijssysteem is relatief uniek. Als we toch willen vergelijken, dan moeten we vertrekken van de Vlaamse integratiemonitor. Deze wil de situatie van migranten op verschillende domeinen in kaart brengen en een beeld schetsen doorheen de tijd. Men hanteert hiervoor een indicatorenset op basis van kwantitatieve data die voornamelijk uit administratieve bronnen komen. Dan blijkt dat er in het secundair onderwijs nog steeds een te grote uitval van leerlingen is, hoewel we één van de beste onderwijssystemen hebben. Er is een correlatie tussen deze uitval en de etnische afkomst van de leerlingen. Deze mechanismen werken op dezelfde manier in heel Europa…” 

Je hebt net over de dag van de diversiteit gesproken. Waarom is deze dag zo belangrijk voor jullie commissie en voor de ACOD? 

pol de grave: “De Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie is dus ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville. Deze dag is een symbool en een gelegenheid om over deze gebeurtenis te bezinnen. Deze keer doen we dit op een studiedag met Jozef De Witte en Tony Van den Heurck. Jozef De Witte is directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Hij zal spreken over de rol van het centrum in de bestrijding van racisme en in het bijzonder van racisme in het onderwijs. Tony Van den Heurck is gewezen voorzitter van ACOD Onderwijs en zal het hebben over de pedagogie en de didactiek van het antiracisme.” 

Source: www.acodonline.be

See on Scoop.itDe vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s