openbare diensten, het hart van de samenleving

De ACOD heeft net twee grote vakbondsacties achter de rug: een militantenconcentratie in Brussel en een manifestatie in Antwerpen. Hoe was de sfeer? 

Chris Reniers: “Als ik naar de opkomst en het enthousiasme van de duizenden militanten kijkt, dan kan ik enkel maar besluiten dat ons verzet tegen de regeringsmaatregelen zeer sterk leeft in de openbare diensten. Dit is bovendien niet het einde van onze acties. Op 22 april roept de ACOD op tot een algemene staking in de openbare sector en ook daarvoor is de animo bij onze militanten bijzonder groot.
Noch onze acties, noch onze staking zijn overigens onverantwoord. Sinds de start van de regeringen zijn er al heel wat negatieve maatregelen uitgevoerd op vlak van besparingen en pensioenen. We voelen zeer veel steun van onze eigen leden, maar ook van andere werknemers in de openbare diensten om daartegen in actie te komen. 
Lange tijd hebben we op een ingehouden manier gereageerd, omdat we de kans wilden geven aan bijsturingen via overleg. We hoopten dat onze redelijke argumenten tegen de gevolgen van de besparingen op de openbare dienstverlening daarvoor zouden volstaan. Niet dus. De regering is nu zes maanden aan de macht en er is niets concreet uit de bus gekomen. Integendeel, de onrust bij het personeel wordt enkel maar groter. Mensen zien dat ze geblokkeerd zijn in hun dienst en dat er te weinig middelen en personeel zijn om het werk op een deftige manier te kunnen uitvoeren. In de lokale en regionale besturen vallen vele ontslagen. Ook is er de zesde staatshervorming, die vele personeelsleden persoonlijk raakt, omdat ze niet weten waar en wanneer ze zullen terechtkomen en tegen welke voorwaarden. Wat dat betreft is Steven Vandeput voor mij eerder Minister van Landsverdediging dan Minister van Ambtenarenzaken.” 

Over de staking van 22 april was in de klassieke en sociale media weer heel wat te doen. Ook de werkgeversorganisaties lieten het niet na te reageren en spraken zelfs van een politieke staking. 

Chris Reniers: “Het is correct dat we niet akkoord gaan met heel wat politieke beslissingen die de regeringen nemen: de besparingen in de openbare diensten, de afbouw van de statuten, de indexsprong en het ontbreken van een tax shift. Samen met het ABVV hebben we daarrond een actieplan opgesteld. Maar onze algemene staking van 22 april is er vooral één van werknemers van de openbare sector tegen hun werkgevers op de verschillende niveaus – lokaal, Vlaams en federaal. 
Je zou toch denken dat een werkgever die goed sociaal overleg nastreeft, oog en oor heeft voor de belangen van zijn personeelsleden en ervoor zorgt dat die zo goed mogelijk hun werk – de dienstverlening aan de burger – kunnen doen? Het omgekeerd is net waar! En als wij als werknemers van de openbare sector op straat komen, is het ook om die dienstverlening aan de burger te verzekeren. 
Weet je bijvoorbeeld dat De Lijn aan de gemeentebesturen heeft laten weten dat heel wat lijnen en haltes zullen verdwijnen? En dat ze vragen om dit nieuws stil te houden om onrust bij de burgers te voorkomen? Dit is een rechtstreeks gevolg van de besparingspolitiek van de Vlaamse regering. Uiteraard hebben ACOD/ABVV in de Raad van Bestuur van De Lijn luid geprotesteerd om dergelijke toestanden aan te klagen.” 

Binnenkort buigen de regeringen zich opnieuw over hun centen om een begrotingscontrole uit te voeren. Zowel in Vlaanderen als op federaal niveau dreigen er extra besparingen. 

Chris Reniers: “Voor de ACOD kunnen er absoluut – absoluut – geen verdere besparingen doorgevoerd worden op de rug van de openbare diensten en hun werknemers. Het wordt tijd dat federale regering echt werk gemaakt wordt van een evenwichtige, redelijke en faire tax shift. Lapmiddelen zoals een btw-hervorming volstaan voor ons niet, want dan draagt iedereen op dezelfde manier bij en zijn de kleine inkomens en de gezinnen opnieuw het grootste slachtoffer. We hebben nood aan een grondige, degelijke en correcte fiscale hervorming. Ik ben ervan overtuigd dat die voldoende inkomsten kan genereren, zonder dat de economie daardoor instort. En de bedrijven mogen zich dan wel de motor van onze economische groei noemen, het zijn de openbare diensten die het hart vormen van een solidaire, rechtvaardige en sociale samenleving. En daarom moeten we voldoende mensen en middelen blijven voorzien voor de openbare sector.” 

Source: www.acodonline.be

See on Scoop.itDe vakbond is nodig. Vandaag meer dan ooit!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s