Strijddag van de Arbeid

SocKoek2Honderddertig jaar geleden demonstreerden de arbeiders van Chicago tegen de mensonwaardige arbeidsomstandigheden in een van de snelstgroeiende industriesteden van de Verenigde Staten. Hier werd het startschot gegeven voor de jaarlijkse betogingen voor de 8-urige werkdag, een idee waarmee Alfred de Grote, koning van Wessex, in de negende eeuw al speelde. In de vijftiende en zestiende eeuw eisten Engelse ambachtslui een evenredige verdeling tussen werk-, rust- en vrije tijd.

Het kostte heel wat bloed vooraleer in de twintigste eeuw de 3×8 realiteit werd. Het was nog langer wachten, tot ver in de twintigste eeuw, voor de invoering van de invoering van de 38-urenweek een feit was.

Vandaag noemt rechts dat allemaal oubollig. De Wever stelt al langer de zondagsrust in vraag. Peeters – het sociale gezicht van de federale regering – effende een paar weken geleden de weg voor de herinvoering van de 45-urenweek.

Het voorlopige hoogtepunt van sociale afbraak waar diezelfde federale regering twee jaar mee bezig is.

De verandering heeft de democratische verworvenheden flink verkracht. Een taxshift die de ongelijkheid met rasse schreden doet groeien. Rijken worden rijker, terwijl de armoede wild om zich heen slaat. Enorme hoeveelheden geld gaan van consumenten, loon- en uitkeringstrekkers naar private kapitalen en bedrijven. Openbare dienstverlening wordt geprivatiseerd en we betalen altijd meer voor minder… openbaar vervoer, energie en nutsvoorzieningen, etc. Lonen, pensioenen en uitkeringen worden lager terwijl prijzen voortdurend stijgen. En als kers op de taart mogen we werken tot ons 67… Als we zolang gezond blijven….

Het besparingsbeleid heeft de afgelopen twee jaar geleid tot een stijgende overheidsschuld en een groter begrotingstekort, allesbehalve een economische groei en een stijgende inflatie. De daling van de loonkost en de indexsprong hebben geen nieuwe jobs gecreëerd, wel een stijgende werkloosheid, een groeiend aandeel van arme werkenden, groeiende armoede en een daling van de koopkracht. Schandalen als Luxleaks, Swissleaks en Panamapapers worden nauwelijks aangepakt. En dan hebben we het nog niet gehad over de vluchtelingencrisis, veiligheidscrisis of terreurcrisis.

Als antwoord krijgen we vakbondsbashing, vingerwijzingen naar ambtenaren, scheldpartijen tegen de sossen en aanduiden van zondebokken. En de pers doet hier flink aan mee.

De tweede strofe van de Internationale is lang niet zo actueel geweest:

De staat verdrukt; de wet is logen
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt”

Onder het mom van het algemeen belang spannen een stelletje lakeien van de 1% samen om de bevolking zo goedkoop mogelijk en zo lang mogelijk te laten werken en – net zoals ver in de twintigste eeuw – zoveel mogelijk uit te buiten. Onder het mom van goed beleid en algemeen belang moet iedereen – ook de slachtoffers van dat beleid – in het gelid lopen. Dat noemen ze dan de wet!

Zijn de vijfhonderd jaar oude vragen van Rafaelo uit Utopia van Thomas More terug actueel?

Wat is dat voor rechtvaardigheid als iedereen die van adel is of handelt in geld, kortom iedereen die geen moer uitvoert of misschien wel iets doet, maar dan wel iets waar anderen niets mee opschieten, dat die een leven van weelde en luxe kan leiden met nietsdoen of met volslagen overbodige bezigheden? En ondertussen moeten dagloners, vrachtrijders, timmerlieden en boeren de hele tijd zo hard werken dat zelfs een lastdier er nog bijna onderdoor zou gaan!”

(…)

Wat is het voor oneerlijke, ondankbare samenleving dat de adel (of wat daar voor doorgaat) en de goudbewerkers, al dat soort lieden die niets uitvoert en alleen teert op de zak van anderen of nutteloze luxe-artikelen in elkaar flanst, zo overvloedig beloond worden, terwijl de boeren, kolenbranders, dagloners, vrachtrijders en timmerlui, al die mensen die juist het fundament van de samenleving vormen, in de kou blijven staan? Ze werken hun hele leven keihard maar als ze oud en ziek geworden zijn en helemaal niets meer hebben, zijn de nachten dat ze doorgewerkt hebben vergeten en telt alles wat ze voor de samenleving gedaan hebben niet meer: iedereen laat ze rustig creperen!

Genoeg!

1 mei 2016 is een strijddag.

1 mei 2016 moet het startschot zijn om te laten zien dat het genoeg is en zo niet verder kan! Het moet anders en het kàn anders. Maar dan moeten we het ook zelf willen. 

Er is nog nooit zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag. Er wordt steeds meer geproduceerd met steeds minder mensen. Toch groeit de armoede zienderogen. Duizenden jongeren vinden geen job en het antwoord is dat ouderen langer moeten werken. Wie hiertegen protesteert wordt scheef bekeken.

Het wordt tijd voor een wervend alternatief. Behouden van het oude is inderdaad conservatief. We moeten vooruit naar een samenleving waarin het goed is voor iedereen, waarin de welvaart eerlijk verdeeld wordt en waarin leven meer is dan werken alleen.

Om privé en werk beter op elkaar af te stemmen verkort je best de werkweek en verlaag je de best ook de pensioenleeftijd voor iedereen. Zo wordt zelfs het werk eerlijker verdeeld. Om armoede te bestrijden versterk je best de sociale zekerheid, verhoog je best de uitkeringen en zeker de pensioenen tot een leefbaar bedrag.

Om de wereld leefbaar te houden sluit je best meteen de kerncentrales en investeer je in groene energie. Het verkeersinfarct bestrijd je best met meer openbaar vervoer.

Om de vooruitgang te betalen en sociaal te verdelen moet je de belastingen innen, stoppen met fiscale cadeaus te geven, fraude bestraffen, fortuinen belasten, maar ook economische sleutelsectoren in handen nemen.

Jaak Brepoels schreef in een open brief aan Rudy De Leeuw: “De vakbeweging is groot geworden met wervende alternatieven.” Hij heeft gelijk.

De arbeidersbeweging en de socialistische beweging is niet groot geworden met ter plaatse trappelen of zich krampachtig vastklampen aan wat is. Want stilstaan is achteruit gaan.

Het is écht genoeg! Het moet eerlijker!, een ander, eerlijker, beleid kan wel degelijk. Nu en onmiddellijk!”

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s