Veertig dagen zonder…

Of zijn het er achtentwintig? Of negentien? Eigenlijk maakt het niet veel uit.  De mens mag dan het enige wezen … Meer