Wij zijn socialisten

“Wij zijn socialisten”, is een groep socialisten die de socialistische beweging in Vlaanderen van onderuit wil vernieuwen en versterken.

Wij zijn socialisten” lanceren een oproep voor vernieuwing en versterking van de socialistische beweging . Ondertekenen kan via @Naarlinks (Messenger) of wijzijnsocialisten@gmail.com.

Ik heb de oproep ondertekend omdat ik van mening ben dat de klappen die de sociaaldemocratie en de socialistische partijen in Europa – en uiteraard in België – krijgen te wijten zijn aan te weinig socialisme: openbare diensten en openbare besturen runnen als privébedrijven, (sommige) mandatarissen beschouwen en belonen als CEO’s van bedrijven terwijl de bevolking steeds verder geconfronteerd wordt een voortdurende versoberingen, besparingen, uitholling van de sociale zekerheid, optrekken pensioenleeftijd, jacht op langdurige zieken, jacht op werklozen, stijgende levensduurte, onbetaalbare woningen, etc. Alleen een programma die ingaat tegen deze TINA-idee kan een ommezwaai betekenen en perspectief bieden op een sociale en humane samenleving. En die alternatieven zijn er: Sanders bewees het in de VS, Corbyn in het VK, net zoals er perspectieven zijn is Spanje, Portugal of elders.

WijZijn

De oproep:

Wij zijn een groep socialisten en syndicalisten, die van onderuit een initiatief nemen om de socialistische beweging te vernieuwen en te versterken.

Terwijl de rijken alsmaar rijker worden, wordt de verzorgingsstaat steeds verder afgebouwd en wordt het leven voor de grote meerderheid van de mensen steeds moeilijker. De toename van de armoede is ook in het ‘rijke westen’ niet langer te ontkennen. Ondertussen proberen steeds meer mensen wereldwijd hun miserabele levensomstandigheden te ontvluchten. Tegelijkertijd wordt een systeem bevestigd dat verantwoordelijk is voor de roofbouw op onze aarde, de klimaatcatastrofe en het in gevaar brengen van het leven van de toekomstige generaties. Het is duidelijk dat niet enkel de gapende kloof tussen rijk en arm moet gedicht worden maar dat tegelijkertijd ook de ecologische crisis op doortastende wijze moet worden aangepakt.

Dat is dan ook de belangrijke opdracht voor de socialistische beweging, hier en wereldwijd.

Maar we beseffen dat het op dit ogenblik niet goed gaat met onze politieke familie. De reden daarvoor is dat socialistische partijen zich veel te lang hebben laten verleiden tot deelname aan neoliberaal beleid. Veel te lang hebben ze nagelaten een echt alternatief uit te werken dat ten goede komt aan de meerderheid van de mensen, en niet alleen aan de happy few van kapitaalbezitters.

Maar een andere reden is het carrièrisme, dat wijdverbreid is in zowel sp.a als PS. Wij zijn verontwaardigd over de voorbeelden van zelfverrijking van ‘socialistische’ mandatarissen die aan het licht zijn gekomen. Dat is volledig in strijd met de socialistische principes van rechtvaardigheid en solidariteit. Door dergelijke praktijken worden socialistische partijen volledig ongeloofwaardig.

Niet alleen hier, maar ook elders in Europa zijn de socialisten daardoor in een diepe crisis zijn terechtgekomen.

Maar toch zijn er lichtpunten, waaraan de socialistische beweging zich kan optrekken. In Portugal heeft de socialistische partij de soberheid op afstand weten te houden, in samenwerking met andere linkse en groene krachten. In het Verenigd Koninkrijk heeft Jeremy Corbyn ervoor gezorgd dat Labour de grootste politieke partij is in aantal leden en in opiniepeilingen. De conservatieven hangen er in de touwen en vrezen nieuwe verkiezingen. In Spanje heeft de PSOE, na een lange dwaaltocht, gekozen voor verlinksing en verjonging.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook bij ons de neergang kan gekeerd worden. Maar daarvoor moet de beweging terug naar de bron gaan. We moeten opnieuw bewijzen dat we de partij van de werkende mensen zijn, die de socialistische principes in woord en daad uitdraagt. We moeten opnieuw beseffen wat de waarde is van de rode vlag als symbool van de strijd tegen onrecht en discriminatie en voor sociale vooruitgang en een betere samenleving. We zijn trots op wat de socialistische beweging heeft verwezenlijkt: stemrecht, de 40uren week, sociale bescherming, inspraak in de onderneming, sterke openbare diensten tot en met een overheid aan de kant van de mensen in plaats van een kleine minderheid. We moeten die draad terug opnemen.

Wij zijn socialisten én democraten. Wij erkennen vast en zeker de bijdrage van John Crombez in de vernieuwing van de sp.a. Hij is zijn opdracht niet in de beste omstandigheden begonnen, terwijl de tijd dringt. Maar we moeten nu een versnelling hoger schakelen om aan de socialistische beweging een nieuw elan te geven en er opnieuw een speerpunt van te maken in de strijd voor een betere wereld. We willen een écht socialistische partij, die een alternatief voor het neoliberalisme vorm geeft en die ook volledig en radicaal afstand neemt van de oude politieke cultuur van zelfverrijking en carrièrisme. Zonder een dergelijke, principiële socialistische partij zal links nooit terug aan zet komen en zal de hoop op verandering voor lange tijd achter de horizon verdwijnen.

Wij menen dat basisoverleg tussen alle rechtgeaarde socialisten nodig is om tot deze radicale vernieuwing te komen. Daarom doen wij een oproep tot alle socialisten om samen te bespreken hoe wij onze beweging in versneld tempo kunnen heropbouwen, democratiseren en verlinksen. Wij kunnen ons daarbij laten inspireren door wat Bernie Sanders en Jeremy Corbyn tegen alle verwachtingen in hebben verwezenlijkt. Zij hebben bewezen dat het mogelijk is.

Wij nodigen iedereen die achter deze doelstellingen staat, deze oproep mede te ondertekenen en deel te nemen aan een eerste bijeenkomst van het Socialistisch Forum dat zal doorgaan op zaterdag 23 september. We zullen daar bespreken en beslissen over hoe we een wederopstanding van het socialistisch project vorm kunnen geven. Er is geen tijd meer voor vrijblijvendheid.

Naar links en dan vooruit! For the many, not the few.

Ondertekend:

Marc Le Bruyn (voorzitter sp.a Ranst)

Sofia Lamouchi (syndicaliste ABVV-BBTK, Gent)

Stephen Bouquin (ecosocialist, Antwerpen)

Marita De Neubourg (socialiste, feministe; “Vrijwilliger bij Een Hart voor Vluchtelingen”, Gent)

Marc Lemaître (sp.a Kortrijk)

Patricia Van Goel-Dejean (BBTK)

Eric Goeman (bestuurslid sp.a Zomergem)

Lin Van Rompaey (syndicaliste ACOD, Antwerpen)

Dirk Lagast (sp.a Koekelberg)

Tundie D’hont (bestuurslid sp.a Deerlijk)

Luc Van Camp (sp.a Boom)

Ginette Bauwens (Socialisme 21, Brussel)

Geert Onraedt (bestuurslid sp.a Gistel en voorzitter Linx+ Gistel)

Lisette Gielman (sp.a Boom)

Frank Hoste (syndicalist ACOD, Genk)

Pascale Leenaerts (sp.a Boom)

Jos Digneffe (sp.a Hasselt, gewezen voorzitter ACOD Spoor)

Anita Verbruggen (sp.a Willebroek)

Mischa Van Herck (syndicalist, Algemene centrale ABVV, Antwerpen)

Anita Moens (sp.a Willebroek)

Ronnie Jenkinson (onafhankelijk socialist, Mechelen)

Marc Van Gyseghem (bestuurslid sp.a Willebroek)

Herman Luyckx (links syndicalist en socialist, Wijnegem)

Jaak Brepoels (sp.a gemeenteraadslid, Leuven)

Wim Maertens (sp.a Waregem)

Eddy Vanhove (syndicalist ACOD-TBM(De Lijn), Leuven)

William Boeckx (sp.a Ranst)

Gilberte Theuns (Gepensioneerd vrijwilliger bij De Voorzorg, Antwerpen-Luchtbal)

Dirk Pauwels (Ecosocialist, Wilrijk)

Johan Vermeulen (Afgevaardigde ACOD – Fedasil, West-Vlaanderen)

Remko Devroede (Muzikant, Antwerpen)

Patrick Van Baelen (sp.a schepen, voorzitter sp.a Overpelt)

Yves Roose (ere-sp.a schepen, Brugge)

René Budts (Korbeek-Lo)

Marc Publie (Willebroek)

Peter De Ridder (sp.a Boom)

Jean Bracke (Gent)

Robert Van Reeth (gepensioneerde, Boom)

Raf Christiaens (Kortrijk)

Cedric de Vroey (sp.a Antwerpen)

Bernard Noffels (Voorzitter sp.a Kuurne)

Theo De Belser (OCMW-lid, ABVV, Boom)

Guy Vandamme (gepensioneerd leraar, Harelbeke)

Karel De Groote (socialist, Mechelen)

Herman Moortgat (sp.a Boom)

Willy Hameau (sp.a Aartselaar)

Alex Ramael (syndicaal afgevaardigde ACOD-LRB)


Advertenties

1 Comment

  1. Ik ben socialist en daarom zal ik na jaar en dag bsp, sp en sp.a te stemmen nu pvda.stemmen. Ik vind de vergelijking met Sanders en Corbyn zielig. Die met de “dwaaltocht” van de PSOE zou veel eerlijker zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s