FUCK TINA

Neen, dat is niet de titel van een of ander seksistisch programma of een pornofilm. TINA staat voor “There Is…

Bloemen noch kronen

Het is precies 75 jaar geleden dat Julien Lahaut van ‘la grève des 100.000’ tegen de Duitse bezetter een succes…

Strijddag van de Arbeid

Honderddertig jaar geleden demonstreerden de arbeiders van Chicago tegen de mensonwaardige arbeidsomstandigheden in een van de snelstgroeiende industriesteden van de…

Respect

“Respect voor de overheid wordt in Utopië niet afgedwongen maar verdiend en zo hoort het ook.” (Thomas More in “Utopia”,…

Aan kameraad De Leeuw

Jaak Brepoels is auteur van Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. Hij is…

De vakbond? Meer dan ooit nodig! 

Driekwart van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen. Ze vertrouwen vakbonden meer dan politieke…