Strijddag van de Arbeid

Honderddertig jaar geleden demonstreerden de arbeiders van Chicago tegen de mensonwaardige arbeidsomstandigheden in een van de snelstgroeiende industriesteden van de…

Respect

“Respect voor de overheid wordt in Utopië niet afgedwongen maar verdiend en zo hoort het ook.” (Thomas More in “Utopia”,…

Aan kameraad De Leeuw

Jaak Brepoels is auteur van Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn? De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. Hij is…

De vakbond? Meer dan ooit nodig! 

Driekwart van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen. Ze vertrouwen vakbonden meer dan politieke…

70% positief tegenover vakbond

Een nieuwe studie van socioloog Marc Swyngedouw van IPSO-KU Leuven, stelt het beeld van de vakbonden (een beetje) bij. Zo…

In het spoor van de Shoah in Polen

Studiereis van de vzw AUSCHWITZ in GEDACHTENIS naar Chelmno, naar Majdanek en naar de uitroeiingscentra van Aktion Reinhardt: Belzec, Sobibor…